Apraksts

E-grāmata pieejama arī Apple Books

Vēsturisks romāns par nācijas sirdsapziņu

Rakstnieka Jāņa Ūdra grāmata atver līdz šim nezināmu Otrā pasaules kara vēstures lappusi, kliedējot mītu par latviešiem vien kā okupācijas varu karakalpiem.

Grāmata ir aizraujošs ieskats 27 gadus jaunā Auto-tanku pulka rezerves virsnieka Roberta Rubeņa dzīvē. Jau bērnībā viņš vada patriotisku skolēnu organizāciju, karadienestā kļūst par leitnantu un tanka komandieri. Priekšzīmīgo virsnieku ciena dienesta biedri un apjūsmo sievietes, dēvējot par bruņinieku Robertu. Kā jūtot drīzo Latvijas un sava mūža galu, Roberts arī pēc karadienesta alkaini tver dzīvi – līdz spēku izsīkumam plēš līdumu tēva saimniecībā, metas mīlas dēkās, bet Latvijas okupācijas naktī viens uz motocikla stājas ceļā krievu tanku kolonnai...

Romānā sniegta plaša Latvijas okupācijas un Baigā gada panorāma, pirmoreiz mūsu daiļliteratūrā restaurētas 1944. gada jūlija kaujas par Jelgavu. Grāmatu caurvij pārliecība, ka par savu valsti jācīnās jebkuros apstākļos – tā ir aksioma, kas īpaši nozīmīga mūsdienu saspringtajā starptautiskajā situācijā.

Iesaki draugiem