Apraksts

Burtnīca ir paredzēta 2. klases 1. pusgadam. Tajā ir piedāvāti uzdevumi valodas prasmju attīstībai. Lineatūrā ir doti burtu savienojumu un vārdu rakstības paraugi. 

Iesaki draugiem