Apraksts

Mācību komplekts 9. klasei atbilst mācību priekšmeta standartam “Latvijas vēsture”. Mācību materiāli grāmatā, darba burtnīcā un skolotāja grāmatā sagatavoti un plānoti atbilstoši Valsts Izglītības satura centra izstrādātajam Mācību priekšmeta programmas paraugam “Latvijas vēsture” un aptver laikaposmu no 20. gs. 20. gadiem līdz mūsdienām. Tajā aplūkotas tēmas par Latvijas Republikas izveidi un attīstību 20. gs. 20.–30. gados, Latvijas okupāciju un aneksiju Otrā pasaules kara laikā, padomju un vācu represijām pret Latvijas iedzīvotājiem, Latviju PSRS sastāvā, Latvijas neatkarības atjaunošanu un tās politisko un ekonomisko attīstību mūsdienās.

Atsevišķas mācību stundas veltītas kultūras dzīvei, latviešiem pasaulē un citiem aktuāliem jautājumiem. Skolēnu interesi par apgūstamajām tēmām nodrošina daudzveidīgi mācību materiāli – autoru teksts, rakstītie vēstures avoti, dažādi viedokļi par vēstures notikumiem, svarīgāko jēdzienu skaidrojumi, laika līnijas, uzziņas, mākslas darbu reprodukcijas un krāsainas kartes. Katru nodaļu papildina “Pētījums vēsturē”, kas rosinās interesi par vēsturi, sniegs plašāku informāciju, palīdzēs apgūt prasmes darbā ar vēstures avotiem un pētnieciskā darba iemaņas. Katru nodaļu noslēdz tēmas apkopojuma materiāli, kas palīdzēs skolēniem pilnveidot savas prasmes un iemaņas un labāk sagatavoties pārbaudes darbiem.

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – darba lapas, kā arī palielināti attēli, diagrammas, kartes no grāmatas. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijai pievienotajā CD.

Iesaki draugiem