Apraksts

Iznācis metodiskais līdzeklis Latvijas vēsture pamatskolai I. Skolotāja grāmata (autores S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne un L. Straube), kuru komplektā ar atbilstošo mācību grāmatu 2011. gadā apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.
Skolotāja grāmata palīdzēs darbā tiem vēstures skolotājiem, kuri, mācot Latvijas vēsturi 6. klasē, ir izvēlējušies mācību grāmatu Latvijas vēsture pamatskolai. I. Metodiskajā līdzeklī ievietotas pārskata tabulas, kurās formulēti katras stundas uzdevumi, ieteikumi darbībai jeb aktivitātēm stundā, prasmju veidošanai, kā arī mājas uzdevumiem un skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai.
Skolotāja darbu atvieglos gan darba lapas, kuras sagatavotas ciešā saistībā ar stundu materiālu, gan pārbaudes darbi, kurus var izmantot skolēnu zināšanu kontrolei. Piedāvāti arī papildmateriāli, kas dod iespēju skolotājam atbildēt uz skolēnu jautājumiem un iekļaut stāstījumā plašāku informāciju.

Iesaki draugiem