Apraksts

Darba lapu komplektā ietilpst 12 darba lapas, kuras izmantojamas mācību procesā, strādājot ar Grāmatu lasīšanai un domāšanai. Trīs beidzamās darba lapas var izmantot mācību stundās vai kā papildmateriālu, kad skolā atzīmē Apjumības, Mārtiņus un Ziemassvētkus; 10 darba lapas, kuras izmantojamas darbā ar Valodas gudrību grāmatu. Darba lapas ar mācību grāmatu saskaņojas tikai tēmu ziņā, tāpēc tās var izmantot latviešu valodas stundās, arī strādājot ar citu mācību grāmatu.

Iesaki draugiem