Apraksts

Grāmata paredzēta darbam 2. klasē otrajā mācību semestrī. Vienos vākos atrodamas divas mācību grāmatas – „Zīle. Valodas gudrību grāmata ”un „Zīle. Grāmata lasīšanai un domāšanai”.
Zīle. Valodas gudrību grāmatas 2. daļu caurvij jēdzieni TEKSTS un TEKSTVEIDE. Tas nozīmē, ka valodas sākotnējā „izpēte” un elementāru zināšanu ieguve par valodu notiek ciešā saistībā ar valodas praktisko lietošanu. Skolēni vispirms lieto valodu, vēro konkrētas valodas parādības, izvirza vērošanā gūtās atziņas, vispārina tās. Vērošanā gūtie secinājumi un vispārinājumi ir noformulēti „gudrībās”, kas ir kā mācību satura orientieris skolēniem un skolotājiem.
Zīle. Grāmata lasīšanai un domāšanai veidota tematiskajos lokos, iepazīstinot skolēnus ar ētiskajām vērtībām un cilvēku savstarpējo attiecību pamatvērtībām. Tās atklājas daudzveidīgu žanru tekstos: latviešu tautas folklorā, stāstos, lugās un dzejoļos. Tekstu autori pārsvarā ir latviešu rakstnieki un dzejnieki, bet grāmatā iekļauti arī ārzemju literātu darbi. Darbā ar tekstiem piedāvāts izmantot daudzveidīgas mācību metodes, kas sekmē skolēnu kritiskās domāšanas attīstību.
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2005. gadā.

Iesaki draugiem