Apraksts

Darba lapas papildina mācību grāmatas uzdevumu klāstu un samazina uzdevumu veikšanai nepieciešamo laiku. Taču mācību grāmata ir izmantojama un pašpietiekama arī bez darba lapām.
Mācību komplektu „Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei” veido: mācību grāmata, darba lapas, skolotāja grāmata.

Iesaki draugiem