Apraksts

Mācību grāmatā atbilstoši visa pamatskolas komplekta izveides koncepcijai mācību materiāla sakārtojumā ievērots trīssoļu metodiskais princips, kas teorētiski pamatots B. Blūma taksonomijā. Tādējādi katra temata un apakštemata apguvi skolēni sāk ar ierosināšanas fāzi, kurā aktivizē savas jau esošās zināšanas. Nākamajā – apjēgšanas fāzē tiek piedāvāti daudzveidīgi, dažādas grūtības pakāpes uzdevumi mācību vielas izpratnei un informācijas logi (shēmas, tabulas, definīcijas, atgādnes u. c.), kuri rosina skolēnus izprast valodas likumības un soli pa solim nonākt pie svarīgiem valodas teorijas secinājumiem un apgūto izmantot praksē.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta savstarpējam vērtējumam un pašvērtējumam, lai skolēni aktīvi piedalītos mācību procesā, mācītos objektīvi vērtēt savas veiksmes un neveiksmes, kā arī labāk izprastu skolotāja vērtējumu. Refleksijas fāzē skolēni iegūtās zināšanas un prasmes pārbauda radošos, kombinētu prasību uzdevumos.

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem