Apraksts

Kopš iepriekšējās bioloģijas rokasgrāmatas izdošanas ir pagājuši 30 gadi – ilgs laiks, kurā zinātnisko pētījumu rezultātā izstrādātas jaunas teorijas un veikti spoži atklājumi. Lai tos apkopotu, izdevuma tapšanā iesaistījās liels autoru kolektīvs – Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes, Rīgas Stradiņa universitātes un pētniecības institūtu mācību spēki un zinātnieki.

Apjomīgajā rokasgrāmatā (432 lpp.) iekļauts bioloģijā apgūstamo tematu paplašināts izklāsts un jaunākās zinātniskās atziņas. Organismu ķīmiskais sastāvs, šūnu uzbūve un dzīvības procesi, dzīvo organismu daudzveidība, cilvēka anatomija, ģenētika un molekulārā bioloģija, selekcija un evolūcija, augu anatomija, ekoloģija un vēl citi temati. Grāmata palīdzēs apgūt bioloģiskos procesus un likumsakarības, dabas unikālo daudzveidību un saglabāšanas nepieciešamību. Norises un procesus labāk izprast palīdzēs gandrīz 200 zīmējumi, shēmas, diagrammas.

Grāmata noderēs vidusskolēniem, lai labāk sagatavotos bioloģijas eksāmenam un studijām bioloģijā un medicīnā, kā arī tiem, kuri vēlas paplašināt savu redzesloku un izzināt jaunākos mūsdienu pētījumus šajā jomā.

Iesaki draugiem