Apraksts

Apgāds ir no jauna izdevis bērnu grāmatas no mūsu vecmāmiņu plaukta. Šīs grāmatas iepriecinās ne tikai bērnus, bet arī tos pieaugušos, kuriem kāds no šiem izdevumiem ir mīļa bērnības dienu grāmata, kas juku laikos pazudusi....

Laimesbērns un Pinkšķētājs ir dvīņu māsiņas. Pinkšķētājs, mēģinot sagūstīt izsprukušo vardīti, kuru viņa saņēmusi kā dzimšanas dienas dāvanu, laivā aizceļo tālu prom no mājām. Laimesbērns dodas meklēt māsiņu...
Grāmata sagatavota pēc 1928. gada izdevuma.

Iesaki draugiem