Apraksts

Apgāds ir no jauna izdevis bērnu grāmatas no mūsu vecmāmiņu plaukta. Šīs grāmatas iepriecinās ne tikai bērnus, bet arī tos pieaugušos, kuriem kāds no šiem izdevumiem ir mīļa bērnības dienu grāmata, kas juku laikos pazudusi....

Rūta Skujiņa sirsnīgos pantos bērniem atklāj, cik priecīgi ir strādāt visiem kopā – tad gan darbs veicas ātri un var padarīt daudz, gan var atrast brītiņu jautrām dejām un citiem priekiem.
Grāmata sagatavota pēc 1940. gada izdevuma.

Iesaki draugiem