Apraksts

Mācību grāmata „Informātika vidusskolai, 2” ir adresēta vidusskolu skolēniem, kuri mācās informātiku. Grāmatā apskatīti temati „Attēlu apstrāde” un „Tīmekļa lappušu veidošana”, kuri ietilpst informātikas vidējās izglītības standartā, kas stājas spēkā 2009./2010. mācību gadā.
Tematu apgūšanai tiek lietotas atklātā pirmkoda lietotnes, kuras var legāli un bez maksas lejuplādēt globālajā tīmeklī.
Grāmatā temati ir sadalīti šādās nodaļās:
• attēlu apstrādes pamatjēdzieni;
• attēlu redaktors „Gimp”;
• vektorgrafikas redaktors „Inkscape”;
• tīmekļa lappušu veidošana.
Mācību grāmata satur daudz ilustrāciju un vingrinājumu. Nodaļu beigās doti jautājumi atkārtošanai, teorijas testu jautājumi un vingrinājumi patstāvīgam darbam.
Mācību grāmatu var izmantot lietotāji, kas interesējas par attēlu apstrādi un tīmekļa lappušu veidošanu.

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem