Apraksts

Mācību grāmata ir paredzēta vidusskolu skolēniem, kuri mācās informātiku. Mācību grāmatā informācija ir apkopota un sakārtota atbilstoši vispārējās izglītības standartam mācību priekšmetā „Informātika”.
Tajā apskatītas šādas tēmas: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni; datora lietošana un rīkošanās ar datnēm; attēlu apstrāde; teksta apstrāde; izklājlapu lietošana; datu bāzu veidošana un lietošana; prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana; informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana; datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
Mācību grāmata satur daudz ilustrācijas un vingrinājumus. Nodaļu beigās doti jautājumi atkārtošanai, teorijas testu jautājumi un vingrinājumi patstāvīgam darbam.

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem