Apraksts

Mācību grāmata paredzēta vidējās izglītības atbilstošā posma matemātikas satura apgūšanai. Autori centušies sasaistīt vienotā veselumā savu ilggadējo pedagoģiskā darba pieredzi ar mūsdienīgām metodiskajām nostādnēm, kas tika izstrādātas projektā ”Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos”.

Vielas izkārtojums grāmatā pilnībā atbilst vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem, kuri apstiprināti LR Ministru kabinetā 2.09.2008.

Mācību grāmata satur 8 nodaļas: 3 no tām veltītas ģeometrijas tematiem, bet pārējās 5 – algebras jautājumu, apskatam. Dažviet ir dots arī papildmateriāls padziļinātai matemātikas apguvei, tas ir apzīmēts ar *. Grāmatā viss materiāls sadalīts nodaļās, nodaļas – paragrāfos, paragrāfi - apakšpunktos. Teorētiskais materiāls ir papildināts ar daudzveidīgu uzdevumu atrisināšanas piemēriem.

Iesaki draugiem