Apraksts

Mācību grāmatu B. Āboltiņa, D. Kriķis, K. Šteiners “Matemātika 12. klasei” papildina skolotājiem paredzētais metodiskais līdzeklis “Matemātika 12. klasē. Skolotāja grāmata”.

Šajā metodiskajā līdzeklī ir ietverts mācību priekšmeta apguves tematiskais plāns, mācību stundu plāna paraugi, kārtējās vērtēšanas darbu paraugi (katrs divos variantos), nobeiguma vērtēšanas darbu paraugi (katrs divos variantos) par visām mācību grāmatas nodaļām. Dotas arī visu kārtējās vērtēšanas darbu un nobeiguma darbu atbildes (vai norādes) un nobeiguma darbu vērtēšanas kritēriji. Skolotāja grāmatā ir iekļauta arī nodaļa “Testi”, kurā aplūkoti matricveida testi, kā arī nodaļa “Dažu mācību grāmatā doto uzdevumu atrisinājumi”.

Iesaki draugiem