Apraksts

Ļevs Tolstojs (1828–1910), krievu rakstnieks, pasaules literatūras klasiķis, ir daudzu pazīstamu prozas darbu autors.

Romāns “Karš un miers”, kas rakstnieka mākslinieciskajā mantojumā ieņem centrālo vietu, ir viens no izcilākajiem daiļdarbiem pasaules literatūrā. Tajā Ļ. Tolstojs ir sniedzis plašu Krievijas sabiedrības dzīves panorāmu laikposmā no 1805. līdz 1820. gadam. Romāna centrā ir Napoleona armijas sagrāve 1812. gadā. Kauju skati organiski savijušies ar daudzslāņaino aizmugures dzīves tēlojumu. Uz vēsturisko notikumu fona izvērsta trīs muižnieku ģimeņu – Rostovu, Bolkonsku un Bezuhovu – dzīves hronika. Līdzās izdomātiem varoņiem attēlotas arī vēsturiskas personības –  Napoleons, Aleksandrs I, feldmaršals Mihails Kutuzovs u. c. Spilgti raksturi, kaislīgas cilvēku savstarpējās attiecības, filozofisks skatījums uz pasauli un filigrāni noslīpēts stils – tas viss raksturo Ļ. Tolstoja daiļradi.

Romāns tulkots daudzās pasaules tautu valodās, tas piedzīvo arvien jaunus un jaunus izdevumus, kā arī ir pārtapis filmās, teātra izrādēs un operu iestudējumos.

No krievu valodas tulkojusi Anna Ozola-Sakse.

Publikācijas

Iesaki draugiem