Arnolds Auziņš

Kur esat mācījies, kad:    

Ģibzdes pamatskola 1940. – 1944.,
Dundagas vidusskola 1945. – 1950.


Kur esat studējis, kad:    

Latvijas Valsts Universitāte 1950. – 1955.


Interesantākās darbavietas Jūsu dzīvē:    

Laikraksts „Pionieris” – atbildīgais sekretārs,
žurnāls „Draugs” - literārās nodaļas vadītājs


Jūsu vaļasprieki:    

Šahs, vingrošana, sēņošana

Cik grāmatas Jums ir iznākušas anketas aizpildīšanas brīdī?    

55


Lūdzu, uzrakstiet to nosaukumus:    

1. Mirušie sāk runāt
2. Smaids
3. Mana ataudziņa
4. Brīnumpupa
5. Baļķis acī
6. Griezies, vilciņ!
7. Robotu ieeļļošana
8. Ogles zīmējumi
9. Nelaimes putns
10. Nesoliet man karaļvalsti!
11. Riteņi ripo
12. Ticība
13. Rabarbers
14. No tevis nešķiršos
15. Pasaule sākas ar vārdu
16. Leduskalna neredzamā daļa
17. Sātans un Zuze
18. Gadījumi un negadījumi iz latviešu rakstnieku dzīves
19. Spoks pilī
20. Mākoņstūmēja grēksūdze
21. Varbūt pasmaidīsim?
22. Vienu skūpstu parādā
23. Piga
24. Jautrie rakstnieki
25. Četri diži zemgalieši
26. Dzejas dienu ēverģēlības
27. Jautrie rakstnieki
28. Maldugunis
29. Savieši un pravieši
30. Neej uz savām bērēm!
31. Skola uzlidos debesīs
32. Brīvās Latvijas prezidenti
33. Duņdžiš
34. Mans talismans
35. Konstantīns Čakste
36. Debesmanna ar pipariem
37. Pārdaugavas spogulī
38. Gustavs Zemgals
39. Amatu noslēpumi
40. Naktstauriņš un kruķis
41. Ģenerālis Jānis Balodis
42. Krustceļi un neceļi
43. Ku – kū
44. Par mani smejas, tātad esmu
45. Es varu tikai mīlēt
46. Circenis karstos pelnos
47. Vendeta letiņu gaumē
48. Karuselis
49. Pokaiņi
50. Arnolds Auziņš klausās un smej
51. Kokteilis
52. Kur atrodas Nekuriene?
53. Labrīt, vakardiena!
54. Es dzīvoju priecīgi
55. Aste gaisā

Jūsu apbalvojumi (ieskaitot nominācijas):    

Teicamnieks izglītības darbā, diplomi un atzinības raksti, prēmijas literāros konkursos

Ko Jūs vēlētos pastāstīt par sevi saviem lasītājiem?

Galveno esmu izstāstījis „Zvaigznes ABC” izdotajā memuāru grāmatā  „Es dzīvoju priecīgi”


Kura (latviešu vai ārvalstu) autora darbus Jūs ieteiktu izlasīt saviem lasītājiem?    

Tautasdziesmas, Rūdolfa Blaumaņa lugas un noveles, Brāļu Kaudzīšu „Mērnieku laikus” un, protams, manus sacerējumus

Iesaki draugiem