Jana Veinberga

Kur esat mācījusies:    

Jūrmalas 6. astoņgadīgā skola, Cēsu A.Kalniņa mūzikas vidusskola, vidusskolu beidzu 1984. gadā


Kur esat studējusi:    

Latvijas Universitātē filozofiju (1986-1991), sabiedrības vadību (1997-1999), rediģēšanu (2002-2004),
Liepājas Universitātē rakstniecību (2011-2013)


Interesantākās darbavietas Jūsu dzīvē (var uzskaitīt vairākas, ja vēlaties, nosaucot arī profesiju):    

Kultūras ministres Karinas Pētersones preses sekretāre, Dziesmusvētku (2003. g.) kataloga sastādītāja, lektore Rīgas pedagoģijas un vadības akadēmijā


Jūsu vaļasprieki:    

Teātris, kino

Cik grāmatas Jums ir iznākušas anketas aizpildīšanas brīdī?    

2


Lūdzu, uzrakstiet to nosaukumus:    

1. Liktenīgā atgriešanās
2. Nenotikusi mīlestība


Ko Jūs vēlētos pastāstīt par sevi saviem lasītājiem? 

Rakstu kopš brīža, kad apguvu burtus, bet ar apzinātu vēlmi uzrakstīto publicēt – no 2007. gada.

Svarīgākie manas dzīves atslēgvārdi ir: Jūrmala (mana pilsēta, jo jūras tuvums veicina jaunradi); latviešu valoda (prasme salikt vārdus labskanīgā kārtībā dod iespējas nopelnīt maizi); pedagoģija (šajā procesā notiek brīnišķīga enerģijas apmaiņa. Atdodot savas zināšanas citiem, vienmēr saņemu kaut ko atpakaļ un nekad nepalieku tukšā); rakstniecība (forma, kādā īstenoju savu radošo būtību).

Izjūtu sevi kā ceļinieci uz vientuļa, putekļaina lauku ceļa. Katrs sastaptais cilvēks, redzētais notikums, vieta raisa neskaitāmus stāstus. Tad apsēžos ceļmalā, paņemu zīmuli un dzimst jauna pasaule. Radīt man nozīmē – justies brīvai.

Neieredzu rutīnu, uzskatu, ka vērts dzīvot tikai tad, ja vari darīt darbu, kuram pieder tava sirds, darbu, kurš tevī rada prieku.

Visaugstāk vērtēju godīgumu un beznosacījumu mīlestību. Mīlestība ir visuniversālākās, visskaistākās un vienlaikus arī vissāpīgākās jūtas pasaulē. Par tām arī rakstu.


Kura (latviešu vai ārvalstu) autora darbus Jūs ieteiktu izlasīt saviem lasītājiem?    

Nikolass Spārkss (ASV), Nora Robertsa (ASV), Sofija Kinsela (UK), Pauls Bankovskis (Latvija)

Iesaki draugiem