LZA prezidenta Ojāra Spārīša atsauksme par grāmatu "Ilustrētā arhitektūras vēsture"

2013-02-18

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša atsauksme par grāmatu "Ilustrētā arhitektūras vēsture".

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša atsauksme par grāmatu "Ilustrētā arhitektūras vēsture".

No praktiskās lietošanas viedokļa izturīgā, taču vieglā un ērti lietojamā iesējumā, ar patīkamu vāka dizainu un mierīgā krāsu gammā, un, kas ir pats galvenais – ar akūti vajadzīgu un ārkārtīgi informatīvi bagātu saturu Apgāda Zvaigzne laidienā nule ir iznākusi „Ilutrētā arhitektūras vēsture” – tulkojums no vairāku ievērojamu mūsdienu britu arhitektūras un mākslas teorētiķu  sarakstītā darba „The Grammar of Architecture”.  Lai gan galvenās redaktores Emīlijas Kolas vadībā 13 autori  ir vienojušies savu darbu pieticīgi nodēvēt tikai par „gramatiku”, respektīvi, nozares pamatiem,  galvenajiem pamatprincipiem, latviešu izdevumā šai grāmatai ticis piešķirts plašāks un vispārinošāks žanra apzīmējums – „vēsture”, kas arī pelnīti atbilst grāmatas saturam. 

Tajā hronoloģiskā pārskata formā sniegts ieskats Senās un Antīkās pasaules arhitektūras sasniegumos, to rašanās vēsturē un celtniecības izpratnes pamatprincipos, aptverot visus kontinentus un kultūras, kuras ir atstājušas vērā ņemamu arhitektūras mantojumu. Savukārt Eiropas arhitektūras vēsture, kas seko Antīkajai sabiedrībai, ir aplūkota stilu estētikas un formālo pazīmju paradigmā. Tas ļauj ērti gūt priekšstatu par galvenajām  konstruktīvajām, plāna un dekoratīvās apdares pazīmēm, kas raksturīgas katram no tradicionāli ar Eiropas arhitektūras tradīciju saistītajiem stiliem, kas vienlaicīgi ir bijusi arī arhitektu jaunrades metode.  Ar patīkamās krāsās tonētām grafiskām ilustrācijām un lakonisku tekstu konspektīvā formā ikviens lasītājs var iepazīt pasaules būvkultūras attīstībai pašu nozīmīgāko celtņu, konstruktīvo atradumu un unikālas apdares paņēmienu hrestomātiju.

Būtisku grāmatas sastāvdaļu veido nodaļas, kurās ilustrētas terminu vārdnīcas formā aplūkoti arhitektūras konstruktīvie un dekoratīvie elementi. Tieši jēdzienus, celtniecības detaļas, formas un konstrukcijas  skaidrojošo un ilustrēto šķirkļu studijas ikvienu rosinās profesionālai arhitektūras uztverei un saskaņotam dialogam par šī nozīmīgā mākslas veida specifiku.  Ar bibliogrāfiskā un personu rādītāja palīdzību grāmatas lietotāji varēs iepazīt jaunākos rakstītos avotus nozarē un atrast ievērojamāko arhitektu un arhitektūras teorētiķu vārdus, dzīves datus, nopelnus. 

Šis ļoti gaidītais un vajadzīgais tulkojums uz ilgu laiku kļūs par Latvijas arhitektu rokasgrāmatu kā  vēsturiskās izziņas, tā arī terminoloģijas lietojuma ziņā. Tādēļ paredzu tai plašu lietojumu kā arhitektūras un mākslas vēstures un teorijas profesionāļu, tā arī vēstures un kultūras pētnieku, pedagogu un studentu vidū. Ja atceramies, cik ievērojamu vietu mūsu ikviena grāmatplauktā aizņem literatūra par Latvijas kultūru, novadpētniecību un tūrismu, tad nav grūti prognozēt, ka potenciālais Ilustrētās arhitektūras vēstures lietotāju skaits un mērogs  būs ļoti plašs savas zemes un pasaules kultūrā ieinteresēto lasītāju pulks. 

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem