Stāsti ar dvēseli - dvēseles ceļvedis mūsdienu cilvēkam

2012-10-19

"Stāsti ar dvēseli" lasītājiem sniedz vienkāršu, bet ļoti būtisku un universālu vēsti par mieru, mīlestību, iejūtību un saprašanos starp dažādām kultūrām un zemēm. Šie stāsti savieno lasītājus ar gaismu pašiem sevī un māca dzīvot harmoniski, radot labāku pasauli.

“Stāsti ar dvēseli” lasītājiem sniedz vienkāršu, bet ļoti būtisku un universālu vēsti par mieru, mīlestību, iejūtību un saprašanos starp dažādām kultūrām un zemēm. Šie stāsti savieno lasītājus ar gaismu pašiem sevī un māca dzīvot harmoniski, radot labāku pasauli. 

Grāmata pirmo reizi tika laista klajā Čīlē un bestselleru sarakstā noturējās vairāk nekā 90 nedēļas, piedzīvojot vairāk nekā divdesmit papildmetienus Čīlē un desmit - pārējās spāniski runājošajās valstīs. 

Grāmatas Stāsti ar dvēseli autore Rosārio Gomesa   ir dzimusi Čīlē 1958. gadā. Caur savām nu jau piecām “Stāsti ar dvēseli” grāmatām Rosārio Gomesa palīdz pasauli padarīt labāku un humānāku. Visas piecas grāmatas ir kļuvušas par bestselleriem spāniski runājošajā pasaulē. Rosārio Gomesa ir grāmatu apgāda “For a Better World” dibinātāja. 

Šajā grāmatā atradīsiet kā senus, tā arī nesen radušos stāstus no visdažādākajām pasaules malām. Tie  iedvesmo, māca un izklaidē. Stāstu autori lielākoties ir anonīmi. Gadu gaitā autore sadzirdēja un pierakstīja šos sirsnīgos stāstus un vēlējās nodot tālāk. Atspoguļojot vienkāršas un mūžīgas patiesības, stāsti aizkustina lasītāju jūtas un uzrunā sirdis. Visiem stāstiem ir viena kopīga iezīme: tajos ir runāts par to, kas mūs vieno un padara cilvēciskus, kā arī par to, kā mums trūkst. Tie ir stāsti par mīlestību. Mīlestībai ir ļoti daudz un dažādi veidi. Mīlestība ir universāla, jo pārvar valstu robežas un valodu barjeras. Un pavisam īpaša un visus mīlestības veidus apvienojoša ir tā mīlestība, ko cilvēkiem dāvā Dievs. Lūk grāmatas “Stāsti ar dvēseli” autores Rosārio Gomesas   atbildes uz turku laikraksta “Cadde Magazine” jautājumiem par grāmatu.

Kāpēc Jūs izveidojāt tieši šādu grāmatu? Kā atlasījāt stāstus? Vai zināt, kas ir šo aizkustinošo stāstu autori?

Rosārio Gomesa: Stāstus es vācu daudzus gadus. Tie ir vienkārši un ļoti sirsnīgi. Dzirdot šos stāstus, jutos dziļi aizkustināta. Man gribējās, lai tos uzzina arī citi cilvēki. Vēlējos piešķirt šiem stāstiem jaunu skanējumu un izcelt to dziļo jēgu. Es zinu tikai dažu stāstu autorus, lielākā daļa ir nezināmi.

Izlasot stāstus šķiet, ka to saturs un būtība bija zināma jau iepriekš. It kā  tie tikai atgādinātu par dziļām, manī jau mītošām patiesībām. Vai tas ir Jūsu grāmatas mērķis?

Rosārio Gomesa: Jā, manuprāt, šobrīd ir ļoti svarīgi meklēt būtību, iet dziļumā. Šāda veida grāmatu lasīšana mums palīdz atgriezties pie sava patiesā es. Mums jāielūkojas sevī, lai saprastu, kas esam.

Vai Jūs cerējāt, ka grāmata sasniegs tik plašu lasītāju auditoriju – simtiem tūkstošus cilvēku? Vai tas bija pārsteigums?  

Rosārio Gomesa: Tas man bija pārsteigums. Ļoti negaidīti. Es nebiju domājusi, ka mana ar tik lielu mīlestību un gādību radītā grāmata pēkšņi kļūs par bestselleru. 

Kā Jums pašai šķiet, kāpēc grāmata ir guvusi tik milzīgus panākumus?

Rosārio Gomesa: Šķiet, ka mums ir vajadzība pēc dvēseles ceļveža. Pasaulei pietrūkst  garīguma. Tāpēc šī grāmata - “Stāsti ar dvēseli” - spēj aizskart tik daudzu cilvēku dvēseles stīgas. 

Grāmata it kā atgādina par dažiem tikumiem, kas ir pārstājuši eksistēt. Pie kuriem tikumiem mums vajadzētu atgriezties 21. gadsimtā? Un kādā mērā to palīdz izdarīt Jūsu grāmata?

Rosārio Gomesa: Šī grāmata palīdz atcerēties par vienkāršu, bet ļoti būtisku daļu mūsos. Tā atgādina par vissvarīgāko - par mūžīgām vērtībām.

Daži Jūsu komentāri, ko esat pievienojusi stāstiem, ir tikpat iedvesmojoši kā paši stāsti. It īpaši stāstam “99 zelta monētas”. Vai tiešām domājat, ka paši radām sajūtu, ka esam nelaimīgi? 

Rosārio Gomesa: Uzskatu, ka viss mūsu dzīvē ir pašu radīts. Mēs radām savu realitāti.

Ir vēl kas, ko gribētos no Jums iemācīties par laimi. Vai tiesa, ka cilvēka dabiskais stāvoklis ir būt laimīgam?

Rosārio Gomesa: Manuprāt, tā tas ir. Vajadzētu vairāk ieklausīties savās sajūtās un emocijās un tās novērot. Vajadzētu apšaubīt tās, ko mums sūta ego (prāta ilūzija), un pieņemt tās, kas nāk dvēseles sūtītas (patiesais es).

Mēs piederam paaudzei, kam ļoti daudz jāstrādā un jābūt konkurētspējīgiem. Taču grāmatā uzmanība ir vērsta uz patieso iemeslu, kāpēc atrodamies uz šīs zemes. Tas šķiet pretrunīgi. Vai Jums šķiet, ka mēs vēl spējam bagātināt savu ikdienas dzīvi ar garīgu skaistumu, ko piedāvājat grāmatā? 

Rosārio Gomesa: Tas būtu brīnišķīgi, ja savā darbībā mēs vairāk ieklausītos un sadarbotos ar savu garu. Mūsu dzīves kļūtu daudz labākas.

Dzīves temps kļūst aizvien ātrāks. Kādu redzat modernās pasaules nākotni? Vai tā spēs iepriecināt cilvēku dvēseles?

Rosārio Gomesa: Es ceru, ka kļūsim garīgāki. Tikai tā varēsim izdziedināt moderno pasauli.

Reliģijai mūsdienu pasaulē vairs nav tik liela nozīme, bet nez' kādēļ cilvēki kļūst arvien nelaimīgāki… Kā Jums šķiet, vai te pastāv kāda saikne?

Rosārio Gomesa: Es nedomāju, ka tur ir kāda saikne. Reizēm man šķiet, ka reliģijas šķir nevis vieno cilvēkus. Ikviens savu pārliecību uzskata par pareizāko.

Jūsu mīļākā atziņa no grāmatas? 

Rosārio Gomesa: Man ļoti patīk šī atziņa: "Savu dzīvi varam dzīvot divējādi:  domājot, ka nekādu brīnumu nav, vai domājot, ka viss ir brīnums"...

No spāņu valodas tulkojusi Aja Anna Jansone, izdevis Apgāds Zvaigzne ABC.

 

Mājas lapas: 

http://www.porunmundomejor.cl

http://www.mundonuevo.cl/areas/Revista/julio_2004/articulos/cuentos_con_alma.php

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem