Iznāk romāns par Dainu tēva ģimenes līkločiem

2019-11-07

Ievērojamo 19. gadsimta latviešu kultūras darbinieku, vienu no jaunlatviešu kustības aizsācējiem Krišjāni Baronu lielākā daļa lasītāju pazīst vispirms kā Dainu tēvu – latvju dainu mantojuma vācēju un apkopotāju.

Tādu mēs Krišjāni Baronu parasti arī iztēlojamies – kā staltu vīru ar kuplu, baltu bārdu – un tikai retais iedomāsies, ka arī Dainu tēvs taču kādreiz ir bijis jauns... Savam mūža darbam – dainu vākšanai un apkopošanai – Barons pievērsās galvenokārt mūža otrajā pusē, bet daudz mazāk zināmas ir viņa gaitas jaunības un brieduma gados. Tieši šiem mazāk izpētītajiem aspektiem savā jaunākajā romānā “Mazā, klusā sirds. Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas” pievērsusies populārā rakstniece Inguna Bauere.

Inguna Bauere, kura jau gadiem ierindojas lasītāko latviešu oriģinālliteratūras autoru lokā, savos biogrāfiskajos romānos “Lizete, dzejniekam lemtā”, “Skolas Līze”, “Ede, Pumpura sieva”, “Piedod, Karolīne!” un citos apraksta ievērojamu personību dzīvi uz plašas laikmeta ainas fona. Bagātīgais faktu materiāls, kurā balstīti romānu sižeti, un autores iejūtīgā attieksme, ļaujot iztēlei aizpildīt robus, par kuriem vēsture klusē, ļauj lasītājiem šo romānu tēlus, kurus agrāk esam uztvēruši kā saltus un cienīgus pieminekļus – Kārli Skalbi, Andreju Pumpuru, Kronvalda Ati un citus –, ieraudzīt jaunā, tuvā un cilvēciskā gaismā.

Jaunajā romānā autore saistoši atainojusi Krišjāņa Barona dzīves agrīno posmu, bērnību, skolas un studiju gadus, jaunlatviešu kustības veidošanos un attīstību un procesus, kas pamazām rosināja nacionālās kultūras izveidošanos Latvijā. Romāna lappusēs sastapsim tādus zināmus vēsturiskus personāžus kā Krišjānis Valdemārs, Fricis Brīvzemnieks un citi – taču stāsta galvenais akcents ir abu Barona dzīvē svarīgāko sieviešu, proti, sievas Dārtas un mātes Eņģeles, dzīve un loma nākotnes Dainu tēva dzīvē. Kā ierasts, autore ar hronistes cienīgu dedzību izpētījusi Dārtas un Eņģeles gaitas, cik vien tālu to ļauj izdarīt vēsturiskie dokumenti, un centusies psiholoģiski pamatoti skaidrot dažu labu neizprotamu un līdz šim mazzināmu faktu abu sieviešu, bet jo īpaši Dārtas, biogrāfijā. Vācot materiālus romānam, autore izpētes nolūkos devusies arī uz Sanktpēterburgu, kur Baroni pavadīja vairākus desmitus savas dzīves gadu; arī šī apmeklējuma iespaidi caurstrāvo romāna tekstu.


Foto: Dārta un Krišjānis Baroni. No Rakstniecības un Mūzikas muzeja krājuma.

Romānu “Mazā, klusā sirds” ar interesi lasīs visu gadagājumu lasītāji, bet īpaši daudz no tā varētu gūt jaunieši, šādā veidā iepazīstot Latvijas kultūras vēstures notikumus. Romānu ar atsaucību uzņēma arī lasītāji grāmatas atvēršanas svētkos Vecpiebalgā un Rīgā.

Pieejama arī e-grāmata.

Iesaki draugiem