Īpašs jūtīgums ir dāvana, nevis personības defekts!

2016-08-04

Dāņu psihoterapeites Ilses Sandas grāmata “MĪLI SEVI! Psihoterapeita ieteikumi īpaši jūtīgiem cilvēkiem” ir sava veida fenomens.

Autore nodibināja izdevniecību, lai darbs vispār varētu ieraudzīt dienasgaismu, bet nu tā izdošanas tiesības ir iegādājušies izdevēji 16 valstīs – “no Vācijas līdz Japānai”, kā viņa ne bez lepnuma atzīst. Grāmatas temats – īpašs jūtīgums – autorei pazīstams ne tikai teorētiski: Sanda raksta arī par savu un savas psihoterapijas prakses klientu pieredzi.

Īpašais jūtīgums bieži tiek jaukts ar introvertumu, gribas vājumu un švakiem nerviem. Taču patiesībā tā ir personības iezīme, kas saskaņā ar pasaulē veiktiem pētījumiem piemīt vienam no pieciem indivīdiem. Mūsdienu dinamiskā pasaule pieprasa ekstravertumu, sabiedriskumu un nenogurstošu enerģiju. Tomēr ne visi spēj atbilst šīm gaidām. Īpaši jūtīgi cilvēki ikvienu kairinājumu – gan pozitīvo, gan negatīvo – izjūt dziļāk nekā emocionāli robustākas personības. “Iespaidu katliņš” īpaši jūtīgajiem piepildās ātrāk; autores vārdiem runājot, viņi ir viegli pārstimulējami. Sandas klienti, piemēram, stāsta par to, kā ģimenes viesībās uz brīdi paslēpjas vannasistabā, lai pabūtu ar sevi; kā trokšņa un kņadas dēļ izvairās no masu pasākumiem; kā sakāpināti uztver apkārtējo prieku, dusmas un citas emocijas; kā nespēj reaģēt tik ātri kā apkārtējie, piemēram, atbildot uz negaidītu jautājumu vai darbā spontāni nākot klajā ar kādu priekšlikumu. Pavisam reālu cilvēku reālie dzīvesstāsti ir viena no grāmatas bagātībām. Daudzi Sandai atzinuši, ka jutušies atviegloti, aptverot, ka ir “tikai” īpaši jūtīgi, – nereti šiem cilvēkiem jau kopš bērnības kāds centies iegalvot, ka viņi ir patoloģiski kautrīgi, introverti, vāji vai pat pustraki!

Īpašais jūtīgums nebūt nav tikai slogs. Tā ir arī dāvana: īpaši jūtīgie cilvēki ir radoši, ļoti empātiski un emocionāli, viņiem patīk dziļas sarunas par būtisko. Lai iemācītos šo dāvanu izmantot savā labā, ir jāiemācās organizēt dzīvi atbilstoši savam personības tipam. Kā to izdarīt, autore plašāk izklāsta atsevišķā grāmatas nodaļā. Viņa atzīst: ir jāparūpējas par sevi, citādi var ātri izdegt. Kā šīs rūpes par sevi īsteno Sanda pati? Viņa nosaka laika limitu intervijām, nepaliek pārāk ilgi koncertos, viesībās un sabiedriskos pasākumos, ja jūt, ka viņas iekšējās rezerves tiek iztukšotas.

Grāmatā "Mīli sevi" atradīsiet arī testu jūtīguma noteikšanai un konkrētus ieteikumus, kā sadzīvot ar īpašo jūtīgumu dažādās dzīves jomās. Grāmata, kas vairo drosmi būt tādam, kāds esat!

Pieejama arī e-grāmata.

No angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska.

Iesaki draugiem