Apraksts

2. grāmata skolēniem piedāvā iespēju papildināt un padziļināt iepriekš gūtās zināšanas un izpratni par literatūras veidiem un žanriem

Skolēni iepazīs autorus, kuri savā daiļ­radē uzsvēruši nozīmīgākās vērtības, kas nepieciešamas katra cilvēka garīgai attīstībai. Šo personību dzīve un pārliecība vienmēr bijusi nesaraujami saistīta ar tautas likteņgaitām.

Tēmā „Dzeja” skolēni padziļinās priekšstatu par dzejas savdabību un gūs ieskatu romantisma dzejā, vērtējot Aspazijas dzeju un padziļinot iepriekšējos mācību gados rasto priekšstatu par dzejnieces personību. Tēmā „Proza” skolēni padziļinās izpratni par noveli (R. Blaumanis. „Nāves ēnā”), romānu (J. Klīdzējs. „Cilvēka bērns”), garstāstu (V. Žeļezņikovs. „Putnubiedēklis”) un literāro pasaku (K. Skalbe. „Sarkangalvīte”, „Kalna gars un milzis”, A. de Sent-Ekziperī. „Mazais princis”).

Mācību grāmatā rodamas idejas „Lasītāju semināriem” par Z. Ērgles garstāstiem un jaunāko bērnu un jauniešu literatūru, ieteikumi, kā  izvēlēties grāmatas  patstāvīgai lasīšanai. Aplūkota arī tēma „Muzeji un kultūrvēsturiskās vietas”, akcentējot 7. klasē apgūtos literāros darbus.

Publikācijas

Iesaki draugiem