Apraksts

Grāmata piedāvā mācību priekšmeta programmu, pārbaudes darbu paraugus, metodiskas norādes, kā strādāt ar mācību grāmatu, u. c. noderīgu informāciju.

Skolotāja ērtības labad grāmatā ievietoti materiāli word.doc formātā. Iekļautos materiālus (pārbaudes darbus, pārbaudes darbu vērtēšanas kritērijus, skolēnu kartes u. c. materiālus) var gan saglabāt, gan izdrukāt.

Publikācijas

Iesaki draugiem