Apraksts

Formulu krājumā apkopotas galvenās aritmētiskās algebras un ģeometrisko figūru un ķermeņu aprēķinu formulas. Dažām figūrām un funkcijām aplūkotas arī īpašības. Atsevišķos gadījumos doti uzdevumu risināšanas piemēri.

Formulu krājums paredzēts pamatskolas skolēniem, lai palīdzētu viņiem atkārtot mācību vielu un sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem un eksāmeniem. Galvenokārt tas paredzēts tiem, kas jau iepazinušies ar attiecīgām matemātikas nodaļām, tādēļ tajā ir maz paskaidrojumu un komentāru.

Šis krājums skolotājam var būt noderīgs klasē, mācot formulas, kā arī atkārtošanai, risinot dažādu tēmu uzdevumus.

Publikācijas

Iesaki draugiem