Apraksts

Formulu krājumā apkopotas galvenās aritmētikas, algebras, trigonometrijas, kombinatorikas, statistikas un ģeometrisko figūru un ķermeņu aprēķinu formulas. Dažām figūrām un funkcijām aplūkotas arī īpašības. Atsevišķos gadījumos doti uzdevumu risināšanas piemēri.

Krājums galvenokārt paredzēts tiem, kas jau iepazinušies ar attiecīgām matemātikas nodaļām, tādēļ tajā ir maz paskaidrojumu un komentāru.

Formulu krājumu var izmantot vidusskolu, koledžu, tehnikumu un citu vidējo mācību iestāžu audzēkņi zināšanu atkārtošanai un sistematizācijai.

Šis krājums skolotājam var būt noderīgs klasē, mācot formulas, kā arī atkārtošanai, risinot dažādu tēmu uzdevumus.

Publikācijas

Iesaki draugiem