Apraksts

Praktiskā matemātika 1. klasei ir jauns mācību līdzekļu komplekts integrētai matemātikas, kā arī mājturības un tehnoloģiju apguvei.

Mācību metodiskais komplekts “Praktiskā matemātika 1. klasei” veidots saskaņā ar Valsts pamatizglītības standartu, matemātikas, mājturības un tehnoloģiju standartiem 1.–3. klasei matemātikas, mājturības un tehnoloģiju integrētai apguvei.
Metodiskā līdzekļa 1. nodaļā ietvertas konceptuālās pamatnostādnes matemātikas, mājturības un tehnoloģiju integrētām mācībām, īstenojot mācību, audzināšanas un attīstīšanas vienotību; doti rosinājumi mācību procesa variatīviem risinājumiem.
2. nodaļā atklāta matemātikas, mājturības un tehnoloģiju mācību satura apguves metodiskā sistēma.
3. nodaļā konkrēto tēmu apguvei metodiskie ieteikumi veidoti pēc šādas shēmas: mācību stundas uzdevumi, mācību palīglīdzekļi, metodiskie komentāri, norādes par mācību grāmatu (MG), darba burtnīcu (B), pielikumu (P) . Papildus piedāvāti variatīvi
risinājumi (VR).

Grāmatas noslēgumā ir ieteicamās literatūras saraksts.

Iesaki draugiem