Apraksts

Jau pusgadsimtu cilvēku dzīvē ienāk jauna apziņa, jauns pasaules redzējums – to nevar nosaukt citādi kā garīgu, neparastu.
Ja jūs esat nolēmuši izlasīt šo grāmatu, tad, bez šaubām, jūsos šis process jau ir sācies. Jo dzīve patiesībā ir apbrīnojams garīgs atklājums, kuram izskaidrojumu pilnā mērā vēl nav radusi nedz zinātne, nedz filozofija, nedz reliģija. Kad mēs izpratīsim notiekošā būtību, sabiedrība spers nozīmīgu soli uz priekšu, dzīve attīstīsies pavisam citā virzienā un iemiesos labāko, ko esam mantojuši no pagātnes.
Par tādu jaunu uztveri vēsta „Selestīnas pravietojumi”.

Peru mūžamežā ir atrasts sens Manuskripts, kurā ir deviņas atklāsmes.
Apgūstot šīs atklāsmes, cilvēks sāk justies iedvesmots, viņš iemācās valdīt pār savu dzīvi, viņam paveras ceļš uz jauno pasauli.
Cilvēki, kuru rokās nonāk šī Manuskripta kopijas un kuri pakāpeniski apgūst jaunas zināšanas, nonāk briesmās un ir spiesti bēguļot. Viņus vajā Baznīca un varas pārstāvji, kuri uzskata, ka šīs zināšanas var vājināt un pat sagraut uz Zemes pastāvošo kārtību.

No angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans.

Publikācijas

Iesaki draugiem