Apraksts

Šis krājums tapis pēc Imanta Ziedoņa vēlēšanās – kā dāvana no draugiem viņa 80. dzimšanas dienā. Arī dzejnieci Liju Brīdaku par krājuma sakārtotāju bija iecerējis Imants Ziedonis. Par godu dzejnieka jubilejai krājumu klajā laist apņēmās Apgāds Zvaigzne ABC.

Taču, kamēr grāmata vēl bija tapšanas stadijā, notika tas, ko sirds un prāts nepieļāva, – ka Dzejnieks varētu nesagaidīt paša iecerēto dāvanu dzīves lielajā jubilejā. Imants aizsteidzās mūžības lokos, kad rakstu krājums bija vēl pusceļā pie viņa un pie lasītājiem.
Autori un izdevniecības darbinieki nolēma: ja notikusi Likteņa griba, lai notiek arī Dzejnieka griba. Tika izlemts saglabāt Imanta piemiņai tieši tos vārdus, kurus draugi vēlējās rakstīt, viņam vēl dzīvam esot. Gandrīz visi raksti tapuši šī gada janvārī un februāra pirmajā pusē, tāpēc krājuma kopnoskaņa atgādina sarunu ar dzīvu cilvēku, un tas piešķir saturam gaišu noskaņu. Un patiesībā taču arī Ziedonis joprojām runā ar mums – caur saviem sacerējumiem, darbiem, idejām. Runā dzīvi – tāpat kā runājis vienmēr.

Grāmatas autoru vidū ir tik dažādas Latvijas kultūras personības kā dzejnieces Māra Zālīte un Olga Lisovska, mācītājs Juris Rubenis un akadēmiķis Jānis Stradiņš, komponisti Imants Kalniņš un Kārlis Lācis, mūziķi Vestards Šimkus un Renārs Kaupers, mākslinieki Džemma Skulme un Uldis Zemzaris, bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe–Freiberga un uzņēmēja Binnija Ārberga, un vēl vairāki desmiti citu – visus uzskaitīt nav iespējams. Autoru daudzpusīgais skatījums gan niansēti atklāj Imanta Ziedoņa personību, gan paver plašu Latvijas vēstures un kultūras ainu no 20. gadsimta 60. gadiem līdz mūsdienām.

Iesaki draugiem