Apraksts

Mācību grāmata visiem, kas vēlas padziļināti apgūt angļu valodu!
 
English for Advanced Studies ir mācību līdzeklis angļu valodas un literatūras studentiem.
Grāmata noderēs arī ikvienam, kura mērķis ir apgūt angļu valodu augstākajā valodas prasmes līmenī.

Katrā no 12 grāmatas nodaļām ir ietverti pamatteksti – literārie darbi un to fragmenti (galvenokārt 20. un 21. gadsimta angļu un amerikāņu rakstnieku darbi), viens vai vairāki papildteksti, kas tematiski vai stilistiski saistīti ar pamattekstu, kā arī daudzveidīgi vingrinājumi dažādu valodas prasmju pilnveidošanai.

Lielisks mācību līdzeklis gudram valodas lietotājam!

Iesaki draugiem