Apraksts

Grāmatā aplūkotas renesanses laikmeta parādības mākslā un kultūrā, kā arī dots plašs ieskats reformācijas laikmeta sabiedrības garīgajā pasaulē. Renesanses cilvēks atdzima, lai apliecinātu sevī apjaustos titāniskos spēkus, radīšanas priekā tiecoties līdzināties pašam Dievam. Turpretim reformatori visas cerības saistīja tikai ar Dieva mīlestību un taisnīgumu. Šī laikmeta indivīda gara dzīves dziļuma atklāsme bija tas impulss, kas ierosināja vairākus gadsimtus ilgo modernā cilvēka tapšanas procesu.
Izdevums paredzēts studentiem, pedagogiem, vecāko klašu skolēniem un visiem, kas vēlas paplašināt savu redzesloku.

Iesaki draugiem