Apraksts

Mācību grāmatu ”Matemātika 11. klasei” papildina skolotājiem paredzētais metodiskais līdzeklis ”Matemātika 11. klasē. Skolotāja grāmata”.
Šajā metodiskajā līdzeklī ir ietverts mācību priekšmeta apguves tematiskais plāns, vienas mācību stundas plāna paraugs, kārtējās vērtēšanas darbu paraugi (katrs divos variantos), 8 nobeiguma vērtēšanas darbu paraugi (katrs divos variantos) par visām mācību grāmatas astoņām nodaļām. Dotas arī visu kārtējās vērtēšanas darbu un nobeiguma darbu atbildes (vai norādes) un nobeiguma darbu vērtēšanas kritēriji. Metodiskajā līdzeklī sniegti arī dažu mācību grāmatā doto pētniecisko uzdevumu atrisinājumi.

Iesaki draugiem