Apraksts

Vingrinājumu krājums noderēs skolēniem, lai nostiprinātu pareizrakstības un interpunkcijas iemaņas, kā arī veidotu prasmi loģiski, gramatiski pareizi un leksiski precīzi izteikt savas domas rakstos.

Iesaki draugiem