Apraksts

Kas ir tīģermāte?
• Tā ir māte, pret kuru bērni jūt respektu.
• Tā ir māte, kura necieš visatļautību un neatbalsta katru bērna iedomu, bet cenšas sagatavot viņu nākotnei, ieaudzinot atvasē darba sparu, pacietību un mērķtiecību.
• Tā ir māte, kurai būtiskāk šķiet ieaudzināt bērnā cieņu pret autoritātēm nekā izrādīt Rietumos tik augsti vērtēto “cieņu pret individualitāti”.

Visi vecāki vēl saviem bērniem pašu labāko. Taču priekšstati par to, kas ir labākais, Austrumos un Rietumos atšķiras. Rietumu vecāki ciena savu bērnu individualitāti un mudina meklēt “patieso aicinājumu”. Ķīniešu vecāki uzskata, ka svarīgāk ir ieaudzināt bērnā mērķtiecību un prasmes, kas ļaus dzīvē gūt panākumus. Viņi arī uzskata, ka zina, kas bērnam ir vislabākais, tādēļ nereti ignorē atvases vēlmes un izvēles. Grāmatā “Tīģermātes cīņas himna” ķīniešu izcelsmes amerikāniete Emija Čua dokumentē savu apņēmību uzaudzināt abas meitas – Sofiju un Lulu – pēc ķīniešu metodēm un apraksta šī lēmuma fantastiskos rezultātus.

Viņa liek meitām tiekties uz izcilību un to pašu prasa no sevis. Emijas metodes var šķist pārlieku stingras un pat autoritāras, taču, kā uzsver autore, ar attieksmi “dari, ko vēlies, mīlulīt!” ir krietni par maz, lai bērns kādudien uzstātos Kārnegija zālē. Grāmatā viņa apraksta šīs audzināšanas apbrīnojamos rezultātus, bet neslēpj arī cenu, kas jāmaksā par sasniegto.

“Lai kaut ko labi prastu, ir jāstrādā. Bērni nekad negrib pūlēties, tādēļ viņu vēlmes bieži vien ir vienkārši jāignorē. Sākumā viņi pretojas, un tieši šajā posmā rietumnieku vecāki lielākoties padodas. Neatlaidīga vingrināšanās, vingrināšanās un vēlreiz vingrināšanās ir obligāta, ja vēlaties gūt panākumus.”

Iesaki draugiem