Apraksts

E-grāmata pieejama arī Apple Books

Dainas Avotiņas dzejoļu krājums "Tikšanās” – tā ir sastapšanās ar dzejnieces bagāto mūžu, ar viņas skanīgo valodu un patiesajām vērtībām, ko pauž viņas dzejas rindas. Grāmatu veido divas daļas:  pirmajai daļai dots nosaukums "Pāri gadu kilometriem”, otrajai daļai – "Tas putnēns”.
Šajā dzejā skan dziļa mīlestība pret dzimto zemi un tuviem cilvēkiem, smeldzīgas pārdomas par mūža gājumu un gaišs apliecinājums dzīvei. Jo laiku gan nevar uzkrāt bankā kā zeltu, taču to var iesēt zemē kā graudus un iedēstīt kādā sirdī kā ābeli, "lai pār gadiem sakrīt / mīlestības āboli”.

Iesaki draugiem