Apraksts

17. gadsimta domātāji bija patiesi jauno laiku pasaules vēstneši, pravieši un pamatlicēji. Viņi apcerēja gaidāmo uzvaru pār dabu un tās piespiešanu kalpot cilvēku vajadzībām, izmantojot jaunākos sasniegumus tehnikā. Viņi bija pārliecināti: lai īstenotu šo nolūku, ir ne tikai uz racionālisma bāzes jāpārskata visi zinātniskās izziņas pamati, bet arī jāuzsver empīrisko dabaszinātņu izšķirošā loma jaunu praktisku zināšanu ieguvē un jāatbrīvo fizika no reliģijas aizbildniecības un visiem novecojušiem viduslaiku priekšstatiem. Grāmatas uzdevums ir iepazīstināt ar šo 17. gadsimta domātāju idejām un veikumu.

Andris Rubenis ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors. Doktora grādu filozofijā ieguvis Latvijas Universitātē, studējis arī ētiku Maskavas Valsts universitātē. Pēdējos gados zināšanas papildinājis Karla Ruprehta Universitātē Heidelbergā, Minhenes Universitātē un Berlīnes Tehniskajā universitātē.

Iesaki draugiem