Apraksts

• Kas ir gatavība skolai, un ko ar to saprot sabiedrība?
• Vai sagatavotība mācībām skolā ir lasīšana, rakstīšana un rēķināšana?
• Kā nodrošināt pilnvērtīgu bērna attīstību?
• Kā plānot pedagoģisko procesu pirmsskolā?
• Kāda ir rotaļas, mūzikas un tēlotājdarbības loma?
• Kā sekmēt bērna fiziskās aktivitātes?
• Kā organizēt sadarbību ar ģimeni?

Uz šiem un arī citiem jautājumiem grāmatā “Ceļā uz skolu” atbildes sniedz Dr. paed. Ruta Kaņepēja, Dr. habil. paed. Daina Lieģeniece, Mg. paed. Ieva Mangule, Dr. paed., Mg. soc. paed. Rita Ukstiņa, Dr. paed. Daina Dzintere, Mg. paed. Inga Stangaine, Dr. paed. Ilze Miķelsone, Mg. paed. Ilga Millere, Mg. art. Arvīds Platpers un Mg. paed. Zane Gaugere. Teorētiskās atziņas un daudzie praktiskie ieteikumi noderēs kā pirmsskolas skolotājiem, tā arī pirmsskolas izglītības studentiem un bērnu vecākiem.
Izglītības un zinātnes ministrija ir iekļāvusi šo grāmatu ieteicamās literatūras sarakstā pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

Iesaki draugiem