Apraksts

Lietotāju rīcībā nonācis jauns, papildināts visplašākās vārdnīcas visā franču-latviešu leksikogrāfijas vēsturē izdevums. Tas satur apmēram 45 000 šķirkļus un vairāk nekā 250 000 tulkojumu.
Tajā ir
• tulkojumu varianti un dažādu veidu literatūrā un mūsdienu saziņas līdzekļos lietotā valoda,
• mūsdienīgs valodas lietojums,
• neoloģismi un saīsinājumi,
• darbības vārdu locīšanas paraugi,
• bagātīga idiomu un frazeoloģismu atlase,
• vārdu pārnestās nozīmes,
• dažādi leksikas slāņi – sarunvaloda, literārais un lietišķais stils, zinātnes, tehnikas, juridiskā, komerciālā u.c. terminoloģija.

Iesaki draugiem