Apraksts

Vai senatnes mīti un leģendas ir tikai izdoma un tēlains skatījums uz apkārtējo pasauli un notikumiem, vai arī tajos rodams realitātes atspulgs – vēstījums par tālaika cilvēku dzīvesveidu un atmiņā saglabātiem varoņiem? Kāpēc arī mūsdienās cilvēku garīgajā kultūrā saglabājas seno ēģiptiešu, šumeru, senebreju reliģisko ticējumu un rituālu atblāzma, kā – dvēsele, nemirstība, mūžīgā dzīvība, mūžība, bezgalība? Kas patiesībā slēpjas aiz mūsdienās tik plaši, bet virspusēji lietotajiem jēdzieniem „grēku plūdi”, „septiņi treknie gadi” vai „Eiropas nolaupīšana”? Šīm un citām seno civilizāciju atstātajām mīklām atbildes tiek meklētas grāmatā „Svētie noslēpumi”.

Grāmatas autors Jānis Klētnieks pazīstams ar publikācijām tehnisko zinātņu vēsturē, tajā skaitā bijuši daudzi apskati par pirmatnējiem astronomiskajiem priekšstatiem latviešu folklorā, Latvijas etnogrāfijā un arheoloģijā. J. Klētnieks meklējis senās Baltijas iedzīvotāju astronomisko priekšstatu saistību ar reliģiskajiem ticējumiem, tradīcijām un izpausmēm citur Eiropā un Tuvo Austrumu tautu kultūrvēsturiskajā skatījumā. Viņš piedalījies Latvijas Ārzemju mākslas muzeja organizētajos Karnakas tempļa un Džosera piramīdas izpētes darbos Ēģiptē un senatnes pieminekļu apsekošanā dažādās valstīs. Grāmatas „Mūžības valdnieki” (2008) autors, filmu studijas Ģilde dokumentālās un zinātniski populārās filmas „Džosera piramīdas noslēpumi” (2010) zinātniskais konsultants un līdzautors.

Publikācijas

Iesaki draugiem