Apraksts

Autors ar savu romānu parāda, ka īstā māksla sākas tikai aiz ikdienišķi aptveramā robežām. Tā sākas aiz robežas attiecībā pret tradicionalitāti, parastību. Viena no iespējām, kā to realizēt, kā atklāt un nodrošināt jauna skatījuma iespējamību - ir meklējama atšķirīgu mākslas veidu sasaistē. Tādēļ Marģeris Zariņš apzināti meklē, kā literatūrā attaisnot mūzikas poētikas ienākšanu. Tā ir viena no Marģera Zariņa prozas būtiskākajām dominantēm, kas nodrošina viņam savu stabilu vietu latviešu prozas kopainā. 

Iesaki draugiem