Apraksts

Baltijas valstu jautājumu uzskata par pēckara posma starptautisko attiecību fenomenu. Kaut arī Baltijas valstis kā suverēni starptautisko attiecību subjekti nepastāvēja, Baltijas valstu jautājums piecus gadu desmitus neizzuda no pasaules politisko tēmu loka. Par to diskutēja Apvienotā Nāciju organizācijā, Eiropas Parlamentā, Eiropas padomē, dažādos starptautiskos forumos. Tas bija Padomju Savienības un atsevišķu Rietumvalstu dialoga sastāvdaļa.

Dr. hist. Antonijs Zunda grāmatā ir detalizēti izpētījis un atspoguļojis Baltijas valstu jautājuma evolūciju, balstoties uz agrāk nepublicētiem Latvijas, Lielbritānijas, ASV un citu valstu arhīvos atrastajiem dokumentiem.

Iesaki draugiem