Apraksts

Krājums paredzēts galvenokārt pamatizglītības skolotājiem kā ideju rosinātājs spēļu un rotaļu organizēšanai mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās, pagarinātās darba dienas grupā vai interešu pulciņu darbā. Šeit ierosmi gūs arī pirmsskolas skolotāji un vecāki, kuri atrod laiku sava bērna intelektuālo prasmju attīstībai.
Katru spēli un rotaļu ir iespējams radoši papildināt un variēt, lai pēc iespējas sekmīgāk tā iekļautos mācību procesā.

Materiālu var iegādāties arī izglītības iestādes (juridiskas personas) izmantošanai tiešsaistes mācību materiālu platformā Māconis. Šādā gadījumā pēc iegādes saņemsiet aktivizācijas kodu, ko nepieciešams aktivizēt Māconī. Materiālu var izmantot vienu gadu no aktivizācijas dienas.

Iesaki draugiem