Apraksts

Metodiskajā līdzeklī ir trīs paragrāfi.
Pirmajā paragrāfā ir sniegti vispārēji ieteikumi par matemātikas mācību procesa organizēšanu un vadīšanu. Otrajā paragrāfā ir aplūkota metodiskā pieeja svarīgāko tematu mācīšanā. Trešajā paragrāfā ir atrodami īsi komentāri par katra mācību grāmatā ietvertā temata mācīšanu. Pielikumā doti paskaidrojumi par integrētiem praktiskajiem uzdevumiem.

Iesaki draugiem