Apraksts

Grāmata "17. un 18. gadsimta kultūra" noderēs vidusskolas skolēniem un skolotājiem, kā arī studentiem kulturoloģijas kursa apguvei. To kā īsu uzziņas materiālu varēs izmantot arī visi, kas interesējas par kultūras vēsturi. Špikerī ir apkopoti nozīmīgākie fakti par Eiropas kultūras sasniegumiem 17. un 18. gadsimtā. Grāmatā apskatītas baroka, rokoko, apgaismības un klasicisma svarīgākās iezīmes. Tajā iekļauta īsa nozīmīgāko notikumu hronoloģija un rosinoši uzdevumi patstāvīgam darbam, kas sekmēs mācību priekšmeta padziļinātu apguvi. No grāmatā dotajiem uzdevumiem skolotāji varēs gūt radošas idejas, kā rosināt izziņas procesu.

Iesaki draugiem