Apraksts

Romānu, dzejas un publicistikas autora Modra Zihmaņa stāstu krājumu Igreks un Iksa iedvesmojusi galvenokārt paša autora biogrāfija – Otrais pasaules karš, darbība skolu jaunatnes pretošanās kustībā, nacionālo partizānu gaitas, izsūtījums, lēģeri un cietumi.
Jauniešu problēmas, kas aktuālas visos laikos – mācības, draudzība, pirmās mīlestības jūtas, – stāstos savijas ar vēsturiski smago jautājumu un atbildības nastu. Mūsdienu jauniešiem būs interesanti lasīt par laiku, kad vārds „stukačs” skolēnu valodā bija sastopams biežāk par vārdu „algebra” un mājās noslēpti ieroči bija ikdienišķa parādība. Savukārt vidējās un vecākās paaudzes lasītāji stāstos un tēlojumos atradīs daudz pazīstama no nesen pagājušā laikmeta – gan tā traģisko, gan komisko pusi.
Krājums „Igreks un Iksa” ir vērtīgs vienlaikus kā daiļliteratūras darbs un vēstures liecība.

Iesaki draugiem