Apraksts

Vārdnīca dod iespēju paplašināt bērnu vārdu krājumu, atgādina jau zināmo, iepazīstina ar jauniem jēdzieniem, aptverot 28 tēmas.
Grāmatiņa domāta bērniem, kas grib iemācīties latviešu valodu, kā arī tiem, kas latviski gan runā, bet kuru vārdu krājums vēl nav visai bagātīgs.

Iesaki draugiem