Apraksts

„Kurzemes vilkaču nostāsti” ir autora Ralfa Kokina gaišās, zinātkārās personības apstarota grāmata. Tās pamati ielikti jau Kurzemē vadīto draisko bērnības vasaru stiķu un niķu laikā. Kā neaizmirstami iespaidi saglabājušās atmiņas par mežos, purvos sastaptajiem dīvainajiem tēliem un par mistiskajām šaušalām, kad realitāte dod labu atspērienu iztēlei, bet sirds patiesības meklējumos tiek tālāk par saprātu.
Bērnības urdīgā zinātkāre nav zudusi. Pārdomas par bezgalīgu noslēpumu pilno redzamo un neredzamo pasauli nu sanākušas vienkopus šajā grāmatā, kur paša acīm skatītie bērnības rēgi un mošķi brālīgi sadzīvo ar vēlākajos gados radušos interesi par citu cilvēku vēstītiem Kurzemes vilkaču nostāstiem.
Ralfs Kokins ir mācītājs, LU Teoloģijas fakultātes dekāns.

Publikācijas

Iesaki draugiem