Apraksts

19. gadsimta vidū, pieaugot latviešu studentu skaitam Tērbatas Universitātē, radās jaunlatvieši – Eiropas vērtībās balstīta kustība, kas centās modernizēt Baltijas sabiedrību un attīstīt latviešu nacionālo identitāti. Šīs kustības galvenais propagandas līdzeklis bija laikraksts ”Pēterburgas Avīzes”, kas iznāca Pēterburgā no 1862. līdz 1865. gadam.
Grāmatā jaunlatviešu kustība atspoguļota un analizēta kontekstā ar tobrīd pasaulē aktuālajām politiskajām idejām – liberālismu un nacionālismu, kas sekmēja nacionālu valstu tapšanu un politisko procesu demokratizāciju, vienlaikus radot priekšnoteikumus arī 20. gadsimta lielajiem kariem un revolūcijām.

Iesaki draugiem