Apraksts

Komplektizdevums «Слово. Krievu valoda 8. klasei» ir pārstrādāts un papildināts iepriekš izdotais šo pašu autoru krievu valodas (svešvalodas) mācību līdzekļu komplekts «Слово 2», kuru savā darbā vairāku gadu garumā sekmīgi izmanto daudzās skolās otrās svešvalodas mācīšanai.
Mācību grāmata veidota, balstoties uz komunikatīvā nolūka (intences) principu. Apgūstamais valodas materiāls apkopots gramatikas modeļos.
Jaunajā izdevumā mācību viela papildināta ar rubriku «Визитная карточка России», kurā skolēni tiek iepazīstināti ar daudzām interesantām Krievijas vietām, vēsturi, dabu, tautas mākslu un tradīcijām. Literārajās lappusēs sniegts ieskats krievu klasiskajā literatūrā.
Mācību grāmatā, tāpat kā komplektizdevumos 6. un 7. klasei, katras tēmas noslēgumā ievietoti uzdevumi skolēnu patstāvīgai zināšanu pārbaudei.
Atsvaidzināts arī mācību grāmatas vizuālais noformējums.

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – audioieraksti uzdevumu veikšanai. Pievienoto saturu apzīmē ikonas blakus klausīšanās tekstam. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijai pievienotajā CD.

Iesaki draugiem