Apraksts

Mācību grāmata paredzēta skolēniem, kuri sāk apgūt krievu valodu (2. svešvalodu).
Mācību grāmatas pirmā daļa satur ābeces materiālu krievu alfabēta un fonētikas apguvei, kā arī elementāro leksiku. Otrajā daļā ietverti teksti lasīšanai, runas un rakstīšanas prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai.
Strādājot ar šo mācību grāmatu, skolēni ir apguvuši krievu valodas fonētiku, saziņai nepieciešamo vārdu krājumu, spēj sazināties krievu valodā, izmantojot vienkāršas valodas konstrukcijas, lasīt un analizēt apjomā nelielu tekstu.

Atbilst Valsts pamatizglītības standarta un LR Izglītības un zinātnes ministrijas pamatprasībām par svešvalodas mācību priekšmeta obligāto saturu.

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – audioieraksti uzdevumu veikšanai. Pievienoto saturu apzīmē ikonas blakus klausīšanās tekstam. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijai pievienotajā CD.

Iesaki draugiem